[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
เรื่อง : ข้าวกล้องภูไทไร้สารพิษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


 รู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ประโยชน์ของข้าวกล้อง และ

ข้าวกล้องงอก การผลิตข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก การแปรรูปอาหารต่างๆ จากข้าวกล้อง การทา
บรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก และการแปรรูปอาหารต่างๆ จากข้าวกล้อง การ
จาหน่ายข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก และการแปรรูปอาหารต่างๆ จากข้าวกล้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก
- ข้าวกล้องคืออะไร
- ประโยชน์ของข้าวกล้อง
- ข้าวกล้องงอกคืออะไร
- ประโยชน์ของข้าวกล้องงอก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก
- การผลิตข้าวกล้อง
- การผลิตข้าวกล้องงอก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแปรรูปอาหารต่างๆ จากข้าวกล้อง
- การทาขนมนางเล็ดจากข้าวกล้อง
- การทานาข้าวกล้อง
- การทาวุ้นข้าวกล้อง
- การทาฟรุตสลัดจากข้าวกล้อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทาบรรจุภัณฑ์
- การออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจาหน่ายข้าวกล้อง
- การตั งราคา
- การทาการตลาด
- การทารายรับ-รายจ่าย
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 133 |
ผู้เขียน : พัชริดา วงษ์หาญ
หน่วยงาน : สพป.อำนาจเจริญ
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-511019
webmaster: ict@amnat-ed.go.th